Nozzles - Shotcrete

NOZZLE TIP, 1 1/2″ SHOTCRETE

SKU : 7602093
$29.70

Fin Tools/Accessories

FLOAT, 16″

SKU : 7401098
$14.86

Fin Tools/Accessories

ROD, 72″ ALUMINUM GUNITE

SKU : 709565
$277.89

Fin Tools/Accessories

CLEAN-OUT BALL, HARD SPONGE 2″

SKU : 7404227
$8.31

Fin Tools/Accessories

FRESNO HANDLE, 4 1/2′

SKU : 7401104
$34.67

Shotcrete

GASKET, 2″ HD

SKU : 7501123
$9.04

Fin Tools/Accessories

Float, 18″

SKU : 7401107
$15.45

Fin Tools/Accessories

BROOM HEAD, 24″

SKU : 7401094
$52.80

Fin Tools/Accessories

FLEXIBLE ROD, 24″ STEEL

SKU : 709485
$92.63